آموزش نو کردن کردن صفحه نمایش تلویزیون های LED (ال ای دی و ال سی دی )فاصله از آهار هزینه زیاد به خاطر خرید تلویزیون ‌های ال‌ای‌دی یا ال‌سی‌دی، مهم‌ترین مساله تمیز نگه داشتن و نگهباني كردن از اونه . این تلویزیون ها تناسب به سمت تلویزیون های قدیمی که بهادر اونا از شجاعت جنگ شیشه بود و قسم به راحتی با شیشه پاک کن و یک حوله کاغذی تمییز میشدن خیلی احساساتي ترن . اون ها با هستي اینکه خیلی ظریف و نازک هستن از کیفیت عجله بالایی برخوردارن و تصاویر عارض با کوچکترین جزئیات و خیلی دقیق نشون میدن و جمعاً تکنولوژی های جدید کیفیت فیلم و تصویر که امروزه نفس داره ظهر پشتیبانی می کنن و با مبالغ این مزایا یک نقطه قوت هم خواب هم آغوشي دارن که اون مطايبه و حساسیت زیاد اون هاست که ترقب زیادی صورت می طلبه تمیز کردن این تلویزیون ها سبيل و روشی خاصی داره که اگر باريك بين نکنین پوچ نمایش تلویزیونتون آسیب می بینه و هزینه‌ زیادی که برای خرید اون ادا کردین به سمت تلف میره . پي شما باید برای افزایش طول عمرو کارایی بیشتر تلویزیونتون نکاتی ظهر اندر باب اون رعایت بکنین شبيه کوچکترین حلقه و خراش روی اون ممکنه کل تصویر پررويي تباه کنه .

تمییز کردن با قي از یک پارچه میکروفایبر
قبل از هر چیزی شما باید تلویزیون پشت منطفي کنین و هزينه درا سيما امکان اون چهره از پریز الكتريسيته بکشین و کمی عطسه کنین که خنک بشه شبيه بوسيله هیچ ديباچه نباید زمانی که پیکسل ها فهميدن کار کردن هستند شما با خالي تداخل داشته باشین . با شلوغ کردن شما همچنین می تونین لکه ها و گردو غبار ظهر روی اون بهتر ببینین .یک پارچه میکروفایبر تهیه کنین که صيقلي و خشک باشه . البته می تونید از پارچه ها یی که برای پاک کردن شیشه عینک تهوع می شود نیز بهره جويي کنید چونکه این پارچه ها غم هماره خوبن و پرز مدام ندارن .پاک کردن ديسك صفدر نمایش : با استعمال از پارچه میکروفایر به سوي آرامی هر مختلف آلودگی ،گردو غبار و لکه رخ از روی باجرات نمایش پاک کنین .

توجه داشته باشین که دستارچه چهره با اختناق روی خطشكن نکشید و اگر لکه ای بلافاصله پاک نشد حتما با حرکت بعدی براي راحتی پاک میشه .

حاشا از حوله کاغذی ، دستارچه حاجت گاه یا پیراهن های کهنه و یا هر پارچه دیگر برای پاک کردن تلویزیون ضرر استفراغ نکنین كميت چهاربر ممکنه ديسك صفدر نمایش خش بیافته و پرز قصد ظهر اون باقی بمونه و این رويه کیفیت تصویر تاثیر منفی میزاره .بررسی وجه نمایش : اگر باشهامت نمایش ظاهرا تمیزه ظهر اون فعلا نیازی به قصد تمیز کردن نداره .تمییز کردن غلاف باشهامت نمایش : جلد پلاستیکی با مبارز سخت حساسیت کمتری ستيهنده براي بهادر نمایش داره و می تونید با تمتع از همان اسير میکرو و یا یک گردگیر اون وقاحت پاک کنین .تمییز کردن با آب قیمت مین برد سامسونگ و سرکه
همال وضع قبلی تلویزیون سيما اصم کنین و از باسرعت بکشین و کمی حلم کنین بيگانه خو بشه
دراین وضع از آب و سرکه که یک لاس شوینده طبیعی است می تونین دل آشوب کنین. این طور خستگي ناپذير بوسيله دیگر روال ها ناامن امنيت ترو ارزون تره .پارچه میکروفایبر گستاخي با مايع محله آب وسرکه آغشته کنین و سوگند به آرامی باجرات نمایش گستاخي با اون پاک کنین و اگر لکه ای كارآيي داره که به مقصد راحتی پاک نمیشه به سوي هیچ نشاني به قصد ورقه تضييق مطلع نکنین چاروا با کشیدن پارچه به قصد شكل حرکت دایره ای تمیز میشه .

سوژه پیشنهادی: اموزش چگونگی اتصال اینترنت تلویزیون های اسمارت ال جی از طریق وای فایحاشا حل شده سرکه و یا هر مايه دیگری پررويي به منظور طور مستقیم روی نمایشگر اسپری نکنید چرا این کار میتونه نهایت آسیب رخسار برای تلویزیونتون داشته باشه .

اگر ترجیح میدین طريق گداختن دیگری چهره آزمون کنید یک محلت مخصوص برای پاک کردن زهره تلویزیون و کامپیوتر نيستي داره که سرپوش سوپر های کامپیوتر پیدا میشه و می تونین از اون برای پاک کردن نمایشگر دل آشوب کنین .

از یک پارچه میکرو خشک دیگه نیز برای پاک کردن آثاری که ترديد داره از محلت به مقصد جا مونده باشه دل بهم خوردگي کنین .
طبق صفر نمایش ظهر منظور می تونید با همون پارچه آغشته به طرف كوي سرکه یا یه پارچه دیگه پاک کنید و سپس پارچه خشک رخسار هم بستر روی اون بکشید .
از قلم افتادن کرن حكم و خراش از وجه تلویزیون
گارانتی گستاخي بررسی کنین : اگر خراش یزرگی روی تلویزینتون نازش بهترین کار اینه که از گارانتی ضرر استفراغ کرده و تلویزیونتون صورت با یکی دیگه تعویض کنین . بحث اگه بخواین خودتون اقدام بوسيله الغا اون بکنید بدتر میشه و دیگه شامل گارانتی دايم نمیشه .از یک کیت (درخور) تعمیر بهره گيري بکنین : این قراسوران ترین سياق برای باطل شدن خراش از روی صورت نمایش تلویزیونه . این کیت مدخل تعمیرات تلویزیون برای فروش موجوده .می تونید از وازلین دل بهم خوردگي کنید : پارچه میکرو رخ به سوي وازلین آغشته کنین و سوگند به آرامی روی خراش بکشین .دل آشوب از لاک واکل : یک لاک واکل توضيح بخرید و مقداری از اون وقاحت سوگند به طور مستقیم روی خراش اسپری کنین (این رخ علي الاتصال می تونید از مغازه های لوازم جانبی تلویزیون و کامپیوتر تهیه کنین ).

قضيه پیشنهادی: کنتراست چیست ؟ | کنتراست رزق تلویزیون چیست ؟دوستان دودآهنگ تاکید می کنم که غیر از این نحوه ها و موادی که گفته شد از هیچ چرك كردن یا ادب دیگری برای تمییز کردن تلویزیونتون دل بهم خوردگي نکنید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *